Management Women on Wings

Management

Ik kies voor coachend leiderschap en werk graag met zelfstandige professionals en teams. Ik zet de visie neer en geef grote lijnen aan, maar vertrouw op de professionaliteit van mijn collega’s om dit verder uit te werken. Ik voel me uitstekend thuis als meewerkend voorman en faciliteer het team op het gebied van geld, middelen, tijd en capaciteit.

Uw vragen

Zoekt u een tijdelijke manager, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of een interne reorganisatie? Met mijn ervaring ben ik een prima gesprekspartner voor de directie, maar ben ik ook een inspirerende coach voor uw medewerkers. Het beste in mensen naar boven halen, daar draait management om. Zodat uw medewerkers in hun kracht staan en met plezier werken.

Ervaring

Al ruim 20 jaar heb ik ervaring met het leiden van communicatieteams of -afdelingen, variërend van 2 tot 15 personen. Ik heb dit soort functies zowel in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Rabobank) als in de non-profit sector vervuld (bijvoorbeeld Hogeschool Utrecht, Vitens en Universiteit van Amsterdam). Ik heb ervaring in de volgende functies:

  • Manager interne communicatie
  • Manager corporate communicatie
  • Teamleider HR communicatie
  • Manager Webmanagement (internet en intranet)
  • Teamleider ICT Communicatie
  • Senior programmamanager

In de referenties leest u welke indruk ik bij diverse opdrachten heb achtergelaten.

Top projecten

Onderstaande opdrachten op het gebied van management:

Website screenshot Van Gogh museum

Website Van Gogh museum

Head DigitalVan Gogh Museum
juni 2016 – maart 2017

Als hoofd Digitaal a.i. geef ik deze nieuwe afdeling binnen Van Gogh Museum vorm. Verantwoordelijkheden: ontwikkeling digitale strategie, aansturing 6-8 professionals, regie op contentmanagement, monitoring en doorontwikkeling online kanalen, zoals websites Van Gogh Museum en De Mesdag Collectie, intranet en social media (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Maxima bij het lustrum van Women on Wings

Maxima bij het lustrum van Women on Wings

Hoofd Communicatie – Women on Wings
maart 2012- maart 2014

Bij Women on Wings ben ik al sinds 2007 expert op het gebied van online communicatie. Maar in de periode 2012-2014 vervulde ik (onbezoldigd) de rol van hoofd communicatie. Ik was eindverantwoordelijk voor aansturing van ruim 15 vrijwilligers waarmee ik samen o.a. de volgende producten opleverde: jaarverslagen, eerste lustrumviering met Maxima, events, business update, vernieuwing website, social media.

videoshoot Rabobank

Videoshoot bij de Rabobank

Hoofd Corporate Interne Communicatie – Rabobank
november 2006 – februari 2009
Verantwoordelijk voor: strategische corporate interne communicatie, internal branding, ontwikkeling interne communicatiemiddelen en concepten (intranet, magazines, rabowebtv, etc.), MRM-systeem Rabobank (CommunicatieShop).

Hoofd Webmanagement – Rabobank
oktober 2002 – december 2004
Verantwoordelijk voor: intranetsites van de Rabobank (zoals RaboNieuws en RaboWeb), ontwikkeling intranet strategie voor de Rabobank (Persoonlijk Portaal), teammanagement (14 werknemers), corporate website (www.rabobankgroep.nl, www.rabobank.com).