Interne verandercommunicatie

Grote interne communicatieprojecten gaan altijd over verandering. Het gaat daarbij dus over mensen: mensen opleiden, begeleiden en ondersteunen. Dit vraagt samenhang in de communicatie aanpak, visie (waar gaan we naar toe) en sturing.

Uw vragen

Interne communicatie vraagt om politieke sensitiviteit, ik zie de tegengestelde belangen van meerdere partijen in uw organisatie en kan daartussen balanceren. Zo willen bijvoorbeeld docenten van een universiteit alles vertellen over een opleiding. Een scholier kan dit soort informatie bij een studiekeuze niet aan. Het is dan belangrijk om minder te communiceren, maar wel het juiste. Dat vraagt om een korte en krachtige boodschap, afgestemd op de doelgroep. Ik kan alle interne partijen meenemen in verandertrajecten en goede oplossingen realiseren.

Ervaring

Ik heb veel ervaring met onder andere:

  • interne communicatieprojecten (zoals verandertrajecten)
  • internal brandingcampagnes
  • herstructurering en positionering van de interne mediamix
  • (door)ontwikkeling van intranet/portals en kennismanagement
  • ontwikkeling van bladformules

In de referenties leest u welke indruk ik bij diverse projecten heb achtergelaten.

Top projecten

Op het gebied van interne communicatie heb ik veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Een greep uit mijn opdrachten:


Adviseur interne en corporate communicatie – Hogeschool Utrecht
oktober 2011 – maart 2013
Opzetten interne en corporate communicatie (verander)strategie rond het programma Leven Lang Leren (LLL) binnen de Hogeschool Utrecht. Interactie staat hierbij centraal, variërend van dialoogsessies, klankbordgroepen tot film, intranet, internet en social media (zoals twitter en yammer).
Hogeschool Utrecht flyer: Een leven lang leren – redactie door Jacqueline Duerinck

Coördinator interne communicatie a.i. – Vitens
maart 2009 – april 2010
Verantwoordelijk voor de verbetering van het interne communicatie-infrastructuur, waaronder vernieuwing van intranet (met SharePoint 2007), medewerkersmagazine, e-mailnieuwsbrief, bijeenkomsten, etc. Daarnaast communicatieve begeleiding van een groot intern identiteits- en strategietraject “Werken aan Vitens 2.0”, HR-communicatie en de organisatie van een internal branding event Vitens Power Festival.